DFA Gedragscode Franchise

Categorie Eva Beekman

Persbericht Vereniging DFA over de DFA Gedragscode Franchise

Amsterdam, 20 november 2015

De Vereniging voor Distributie, Franchise en Agentuurrecht (de Vereniging DFA) heeft vanochtend de DFA Gedragscode Franchise aangeboden aan de franchise sector in Nederland.

Bij het opstellen van deze “alternatieve gedragscode franchise’’ heeft de Vereniging DFA getracht om de gedragscode eenvoudig, evenwichtig en in de praktijk werkbaar te laten zijn, toepasselijk te laten zijn op alle vormen van franchise en geen dwingend keurslijf te laten zijn, dat te veel ingrijpt in de contractsvrijheid van partijen, maar dat wel aangeeft hoe partijen, franchisenemer en franchisegever, zich ten opzichte van elkaar zouden moeten gedragen.

De Vereniging DFA hoopt dat de franchise branche haar voordeel kan doen.

Achtergrond

De Vereniging DFA heeft onder andere tijdens bijeenkomsten georganiseerd door het Ministerie van EZ en middels de (gepubliceerde) reacties op de NFC en ook in de media, gezien hoe de branche worstelt met de consultatieversie van de NFC. Zij constateert dat er voor die code niet voldoende draagvlak bestaat bij de franchisegevers, terwijl dit voor het welslagen van de werking ervan noodzakelijk is. Daarnaast meent de Vereniging DFA dat de voorliggende consultatie versie van de NFC te omvangrijk, niet evenwichtig en niet praktisch genoeg is en te veel afbreuk doet aan de contractsvrijheid van partijen.

Daarom heeft de Vereniging DFA, die als één van haar statutaire doelstellingen heeft de kwaliteit van de rechtspraktijk te bevorderen op het gebied van o.a. franchising in nationaal en internationaal verband, een breed samengestelde afvaardiging uit haar leden gevraagd een alternatieve gedragscode franchise te ontwikkelen, die aan deze bezwaren tegemoet komt.

U kunt de tekst van de DFA Gedragscode Franchise hier lezen.

Voor vragen of informatie is Tessa de Mönnink, voorzitter van de Vereniging DFA, te bereiken op:

M: 06 46 08 69 34
T: 020 820 33 50 (kantoor)
E: demonnink@gmsadvocaten.nl
LinkedIN: Tessa de Mönnink