Auteur Archief

DFA Gedragscode Franchise

Categorie Eva Beekman

Persbericht Vereniging DFA over de DFA Gedragscode Franchise

Amsterdam, 20 november 2015

De Vereniging voor Distributie, Franchise en Agentuurrecht (de Vereniging DFA) heeft vanochtend de DFA Gedragscode Franchise aangeboden aan de franchise sector in Nederland.

Bij het opstellen van deze “alternatieve gedragscode franchise’’ heeft de Vereniging DFA getracht om de gedragscode eenvoudig, evenwichtig en in de praktijk werkbaar te laten zijn, toepasselijk te laten zijn op alle vormen van franchise en geen dwingend keurslijf te laten zijn, dat te veel ingrijpt in de contractsvrijheid van partijen, maar dat wel aangeeft hoe partijen, franchisenemer en franchisegever, zich ten opzichte van elkaar zouden moeten gedragen.

De Vereniging DFA hoopt dat de franchise branche haar voordeel kan doen.