Verdiepingsbijeenkomst

Datum : 5 feb 2015
Tijdstip : 15:30 uur

Locatie : Loyal Lawyers

Adres : Nachtwachtlaan 20 1058 EA Amsterdam

Vanaf 15:15 uur: Ontvangst en inschrijving 15:30 – 16:30 uur: ‘De nieuwe ICC modellen met betrekking tot agentuur (gefinaliseerd) en distributie (bijna gefinaliseerd)’ door de heer Koen Vanheusden, één van de medeschrijvers aan die modellen. Koen Vanheusden is directeur bij het Agentschap voor Buitenlandse Handel. Hij is lid van de expertengroep van de ICC inzake Incoterms, voorzitter van de Task Force on International Sales en lid van de Drafting Group ‘Agency and Distributorship Agreement’ van dezelfde organisatie. Hij doceert aan verschillende universitaire instellingen en voor diverse internationale organisaties. Al meer dan 25 jaar begeleidt hij exporteurs en importeurs bij de redactie en uitvoering van hun internationale contracten. Hij is o.m. auteur van het boek ‘Agentuur en alleenverkoop in Europa’. 16:30 – 17:30 uur: ‘Weens koopverdrag’ door de heer Jan Willem Bitter. Ter uitvoering van DFA-overeenkomsten worden vaak internationale koopovereenkomsten gesloten. In dat kader speelt het Weens Koopverdrag een grote rol. Onderwerpen die aan bod komen zijn: (1) het Weens Koopverdrag en algemene voorwaarden (beoordeling van de totstandkoming van verkoopvoorwaarden aan de hand van het Weens Koopverdrag en situaties waarin het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten en toch van belang blijkt) en (2) uitsluiten van het Weens Koopverdrag (redenen het Weens Koopverdrag al dan niet geheel of gedeeltelijk toepasselijk te verklaren of uit te sluiten). Jan Willem Bitter is een zeer ervaren advocaat bij Simmons & Simmons en civilist in hart en nieren. Hij is veelgevraagd arbiter en auteur van hoofdstukken over Nederlands agentuurrecht en Nederlands kooprecht in twee Duitse boeken over agentuur- respectievelijk kooprecht in Europa. Jan Willem heeft een Nederlandstalig commentaar op het Weens Koopverdrag geschreven en doceert vaak over het Weens Koopverdrag, onder andere bij de Grotius-opleiding Nationaal en Internationaal Contracteren. 17:30 – 17:45 uur : Discussie Vanaf 17:45:           Borrel

Wilt u deelnemen aan dit evenement?
Geef dan alstublieft uw gegevens door via onderstaand formulier

Bookings no longer allowed on this date.