Verdiepingsbijeenkomst bij Nauta Dutilh

Datum : 30 jan 2014
Tijdstip : 15:30 uur

Locatie : Nauta Dutilh

Adres : Strawinkskylaan 1999 Amsterdam

· Mr. Tycho de Graaf (advocaat bij NautaDutilh en universitair docent aan de Universiteit Leiden) zal spreken over aandachtspunten en risico’s bij het aangaan van back-to-back overeenkomsten. Hoe zorgt bijvoorbeeld een producent ervoor dat contractsbepalingen doorgezet worden in de relatie tussen distributeur en diens klanten en hoe beschermt hij zich tegen claims van die klanten? En hoe zet bijvoorbeeld een distributeur voorwaarden van de producent door naar zijn klant? 

· Mr. Jan Spanjaard (advocaat bij Gro Advocaten, doceert regelmatig en is auteur van diverse artikelen en hoofdstukken in boeken over contractenrechtelijke onderwerpen) zal spreken over samenhangende rechtsverhoudingen. Wanneer is sprake van samenhangende verhoudingen en is de samenhang tussen verhoudingen gewenst? Zo nee, hoe zorg je ervoor dat ieder contract op zich blijft staan en voorkom je dat contracten alsnog aan elkaar worden geknoopt? Zo ja, hoe knoop je ogenschijnlijk losstaande contracten aan elkaar?

Wilt u deelnemen aan dit evenement?
Geef dan alstublieft uw gegevens door via onderstaand formulier

Bookings no longer allowed on this date.