Over de Vereniging DFA

Doel
De Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (de Vereniging DFA) is op 2 november 2010 formeel opgericht. De Vereniging DFA heeft tot doel de rechtswetenschap en de kwaliteit van de rechtspraktijk te bevorderen op het gebied van distributie-, franchise- en agentuurovereenkomsten en daaraan gerelateerde (duur) overeenkomsten in nationaal en internationaal verband, alles in de ruimste zin des woords.

Activiteiten
De Vereniging DFA tracht dit onder meer te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten van leden, lezingen en congressen en het verzorgen van (online) publicaties op het gebied van het distributie-, franchise- en agentuurrecht.

Positieve bijdrage
Het uitgangspunt is dat de Vereniging DFA een positieve bijdrage gaat leveren aan de dagelijkse praktijk voor advocaten en juristen die zich met deze rechtsgebieden bezig houden, waaronder het delen van kennis en knowhow, het opbouwen van een netwerk binnen de DFA ‘society’ en een kruisbestuiving tussen de rechtswetenschap, het bedrijfsleven, de rechterlijke macht en de advocatuur.

Items for Page: There are no posts that match the selection criteria.

Overzicht aankomende evenementen

    Op dit moment zijn er geen evenementen gepland